logo djula dooPreduzeće „Đula“ d.o.o. započelo je sa radom 24.04.2005 godine, u procesu restruktruiranja i izdvajanja „nerudarskih“ delatnosti iz JP PEU-a Resavica i u tom trenutku zapošljavalo je 32 radnika, trenutno 136. Kao osnovni zadatak i delatnost u početku je predviđena ishrana radnika rudnika Rembas iz Resavice, a odmah nakon osnivanja značajno je poboljšana i ponuda u takozvanim objektima otvorenog tipa restorana sa prenoćištem „Đula“ u Resavici i motela „Srećno“ u Vodni. Samo dva meseca nakon početka rada preduzeću se pruključuju i motel „Rudar“ u Baljevcu i ishrana radnika Ibarskih Rudnika u Baljevcu i Ušću. U narednim godinama preduzeće proširuje svoje kapacitete i delatnosti, otvaranjem trgovine u rudniku Bogovina, zatim otvaranjem objekata za smeštaj i ishranu radnika rudnika Lubnica, pa potom i otvaranjem objekata u rudnicima Soko i Jasenovac. U isto vreme proširuje i ponudu objekata otvorenog tipa otvaranjem restorana sa konačištem „Lisine“ u Strmostenu i nakon renoviranja I restorana „DIT“ u Resavici. Novo proširenje delatnosti usledilo je nakon formiranja grupe za čišćenje u rudniku „Rembas“ i grupe za izvođenje građevinskih radova, koja je pored uređenja i održavanja sopstvenih objekata, te objekata JP PEU počela i sa eksternim pružanjem usluga korisnicima koji za to imaju potrebu. Uz gore pomenuta proširenja otvoreni su  i trgovinski objekat u rudniku Vodna, sopstvena pekara u Resavici, benzinska pumpa I knjižara u Resavici kao i trgovine u Strmostenu i Dutovu. Preduzeće „Đula“ d.o.o. trenutno obavlja sledeće delatnosti: ugostiteljstvo, trgovina, turizam, pružanje usluga: čišćenja, administrativnih poslova i zanatskih radova.