Preduzece za ugostiteljstvo,trgovinu i turizam.

Lovni turizam

Lovni turizam Prirodne lepote Gornje Resave, kao što su brdsko-planinski predeli, raznovrsnost flore i faune i rečni tokovi, pružaju dobre uslove za razvoj rekreacionog i lovnog turizma.

fazani

U širem okrugu Gornje Resave od aktuelne divljači treba navesti sledeće: Pernate Sitna divljač Krupna divljač fazan zec divlja svinja jarebica jazavac jelen prepelica divlja mačka srndać divlja patka vuk lisica

                     lov5         svinja