Prirodne lepote Gornje Resave, kao što su brdsko-planinski predeli, raznovrsnost flore i faune i rečni tokovi, pružaju dobre uslove za razvoj rekreacionog i lovnog turizma. U okrugu funkcioniše nekoliko lovačkih udruženja od kojih je svakako najveće i najvažnije L.U. ,,Beljanica ,, iz Resavice koje gazduje nad prostorom od  17.000 ha, I sa kojim preduzeće Đula ima višegodišnju saradnju u domenu kako lovnog turizma tako i ugostiteljskih usluga koje pružamo lovcima i njihovim gostima.

 lov5       svinja

 U širem okrugu Gornje Resave od aktuelne divljači treba navesti sledeće:

Pernate                                           

Sitna divljač                                       

Krupna divljač                                     

fazan

zec

divlja svinja

jarebica

jazavac

jelen

prepelica

divlja mačka

srndać

divlja patka

 

vuk

   

lisica